yfybushi 发表于 2012-12-11 12:14:52

[World record] Ayatori trick 40x by Nadhif

http://v.youku.com/v_show/id_XNDg2NjQ3OTA4.html,,原来这招可以不用做得像辉哥那样蛋疼。。{:soso_e102:}

DELUXE 发表于 2012-12-11 12:36:39

一年前就比我现在强十倍了=A=那时候他才笔龄一年吧

Altynai 发表于 2012-12-11 12:48:56

我会告诉你那个不是辉哥么

jin丶123 发表于 2012-12-11 17:22:37

真厉害啊!
页: [1]
查看完整版本: [World record] Ayatori trick 40x by Nadhif